Miś w Świecie Wielkiej Literatury - moduł I Czytające przedszkolaki - Skrzaty nadają imię misiowi Email

Grupa "Skrzaty" będzie realizowała projekt "Miś w Świecie Wielkiej Literatury", który ma na celu zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przy pomocy grupowego Misia, któremu nadaliśmy imię Filip.

Skrzaciki w każdy piątek będą zabierały Misia Filipa w raz z dzienniczkiem do domu na weekend, aby rodzice mogli poczytać dzieciom i misiowi bajki. Dzieci mają za zadanie narysować w dzienniczku misiowi rysunek, a rodzice wpisują tytuł książki, którą przeczytali.

Pierwszą wizytę Miś odbył w domku Lilianki

Życzmy miłych wrażeń podczas pobytu Misia u Państwa w domach.

 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości 

Tylko dla pracowników