O przedszkolu Email

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej jest placówką zapewniającą fachową i troskliwą opiekę nad dziećmi w godzinach: 6.00-17.00 oraz 8.00-13.00 w Nowogrodzie.


W naszej placówce prowadzonych jest sześć grup przedszkolnych:

- 5 oddziałów przy ul. Tysiąclecia 12 w Łęcznej

Przedszkole posiada 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.


W każdej z w/w lokalizacji przedszkole dysponuje:

- przestronnymi salami dla każdej grupy, bogato wyposażonymi w zabawki i pomoce dydaktyczne,

- bezpiecznym otoczonym zielenią ogrodem przedszkolnym z placem zabaw.

O wspomaganie rozwoju dziecka na wszystkich płaszczyznach, we współpracy z rodzicami, dbają nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i zamiłowaniem do pracy.


Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod opartych na zabawie stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci (społeczny, emocjonalny, intelektualny, ruchowy).


Ponadto naszym przedszkolakom zapewniamy:

- udział w wycieczkach (m.in. do teatru, kina, )

- udział w koncertach muzycznych i teatrzykach,

- uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych i innych akcjach o zasięgu gminnym, powiatowym, krajowym ( Przegląd Poezji, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Międzyprzedszkolna Spartakiada, Dni Łęcznej i inne),

- opiekę psychologa i logopedy.


Usytuowanie naszej placówki sprzyja współpracy z placówkami oświatowymi, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkolem Publicznym nr 2, Zespołem Szkół nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.


Dążąc do jak najpełniejszej obecności rodziców w życiu przedszkola organizujemy imprezy z ich udziałem:

- plenerowe (Święto Pieczonego Ziemniaka, Piknik Rodzinny)

- okolicznościowe (spotkanie wigilijne, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka ...)

- warsztaty, zajęcia otwarte.

 

 


Poprawiony: czwartek, 05 września 2019 11:25
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 162 gości 

Tylko dla pracowników