Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Edukacja społeczna przedszkolaków metodami programu Przyjaciele Zippiego”

Innowacja o charakterze metodyczno-programowym

Dla grupy dzieci 5-letnich

WSTĘP

Podstawa prawna:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 18)

Autor innowacji: mgr Olga Kosakowska- pedagog specjalny

Autor programu „Przyjaciele Zippiego”: Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii, licencjonowanym dysponentem programu na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Realizator innowacji: mgr Olga Kosakowska

Czas realizacji: 09.12.2016- 02.06.2017

Miejsce przeprowadzenia innowacji: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Zakres innowacji: grupa dzieci 5- letnich „Krasnoludki”

 

OPIS INNOWACJI

W ramach innowacji realizowany będzie program promocji zdrowia psychicznego u dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Program podzielony jest na 6 części i obejmuje cykl 24 spotkań, raz w tygodniu po 45 min.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Cel główny:

Rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Cele szczegółowe poszczególnych części:

Część 1: Uczucia

Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi.

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Część 2: Komunikacja

Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi

Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty

Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych.

Część 6: Dajemy sobie radę

Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

OCZEKIWANE EFEKTY

"Przyjaciele Zippiego" to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi.

Rodzicom dostarczy szerszej wiedzy na temat problemów z jakimi borykają się ich dzieci oraz sposobów rozwiązywania ich w środowisku rodzinnym. Ponadto wspólne wykonywanie zadań domowych stworzy okazję do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Nauczycielom pozwoli na podwyższenie swoich kompetencji, dobór właściwych metod i sposobu oddziaływań w sytuacjach konfliktowych w grupie.

 

Edukacja społeczna przedszkolaków metodami programu Przyjaciele Zippiego”

Innowacja o charakterze metodyczno- programowym

Dla grupy dzieci 5- letnich

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Innowacja pedagogiczna 1475
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 337 gości 

Tylko dla pracowników