Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Numer identyfikacyjny REGON

06070023900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

przedszkole1leczna@onet.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

przedszkole1leczna@onet.pl

Telefon kontaktowy

817520521

Data

2021-03-24

Miejscowość

Łęczna

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. LUBELSKIE

Powiat

Powiat łęczyński

Gmina

Łęczna (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej stanowi budynek parterowy, wolnostojący, otoczony ogrodem. Budynek posiada trzy wejścia częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku posiada łagodny podjazd dla wózków inwalidzkich. Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wyposażony w barierkę. Drzwi do przedszkola są zamknięte. Przy drzwiach na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek. Przedszkole zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji oświetlonymi drogami ewakuacyjnymi, które oznaczone są piktogramami. Drogi ewakuacyjne zasilane są niezależnym źródłem. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada parking. Na parkingu nie ma oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url https://pp1leczna.przedszkolna.net/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-23

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada  deklaracji dostępności

Liczba stron: 3

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej https://pp1leczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej http://www.e-bip.pl/Start/12397

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej http://przedszkolenr1.leczna.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

https://pp1leczna.przedszkolna.net/ - aktualna strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń: zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczona duża ilość zdjęć. Niektóre dokumenty w postaci załączników są w wersji zeskanowanej jako dokumenty pdf. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.  Odnośniki otwierają się w nowych oknach. Elementy graficzne w formie bitmap nie mają informacji opisowej. https:// pp1leczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 - aktualny BIP, bez deklaracji dostępności ze względu na trwającą migrację ze starego biuletynu, częściowo zgodny - zdjęcia i grafika nie posiadają opisu. http://www.e-bip.pl/Start/12397 i http:// przedszkolenr1.leczna.pl/ - strony zaprojektowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Strony pełnią funkcję archiwalną.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych 

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

4

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

ZAŁĄCZNIKI: