MŁODZI ODKRYWCY - EKSPERYMENTUJEMY RAZEM Email

Program badawczy „MŁODZI ODKRYWCY - EKSPERYMENTUJEMY RAZEM” opracowany został na rok szkolny 2018/2019 i realizowany jest w grupie Słoneczek, do której uczęszczają dzieci 4-5 letnie. Autorkami programu są: Katarzyna Świrk i Olga Kosakowska. Program ma na celu rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody.

Dzieci cechuje duże zainteresowanie i ciekawość światem zewnętrznym i materialnym, z wielką ciekawością poznają świat, czego przejawem jest stawianie wielu pytań. Poznanie świata odbywa się w tym wieku poprzez swobodne i mimowolne uczenie się w różnorodnych nowych sytuacjach życiowych. Wiek przedszkolny jest zatem najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze niosą ze sobą ładunek pozytywnych emocji, które mają wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

Realizacja programu „Młodzi odkrywcy – eksperymentujmy razem” ma na celu zaspokajać nie tylko dziecięce potrzeby odkrywania i doświadczania, zachęcać do myślenia, porównywania, opowiadania, ale ma także przyczyniać się do uruchomiania wyobraźni i rozwijania kompetencji w zakresie rozumienia nauk przyrodniczych.

CEL GŁÓWNY: Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ Z REALIZACJI PROGRAMU, KTÓRE UMIESZCZANE BĘDĄ W ZAKŁADCE GRUPY SŁONECZKA

 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości 

Tylko dla pracowników