Email

PROGRAMY OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

"Od przedszkolaka do pierwszaka" - Iwona Broda

Programy własne:

Program edukacji zdrowotnej - "Lepiej zapobiegać niż leczyć" - autorki: U. Pytka, B. Wiśniewska

Program edukacji czytelniczej - "Czytajmy razem" - autorki: A. Gomuła-Dobosz, K. Gańska, A. Dubaj

Program profilaktyki logopedycznej - "Mówię wyraźnie" - autorka M. Wawryszuk

Program adaptacyjny - "Wkrótce będę przedszkolakiem" - autorka U. Pytka

"Wszyscy jesteśmy tacy sami, ale każdy z nas jest inny" - autorki: A. Dubaj, A. Gomuła-Dobosz, A. Mokijewska-Sadło, O.Kosakowska

"Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" - autorka: E. Libiszewska

Projekty edukacyjne:

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała" II edycja

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Innowacja pedagogiczna:

Przyjaciele Zippiego - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 5-8 letnich - koordynatorzy: A. Gomuła-Dobosz, O. Kosakowska

Kuchnia Przedszkolaka - domowe laboratorium matematyczne: Katarzyna Świrk, Agnieszka Dubaj

Hortiterapia - Angelika Bukszyńska, Anna Gomuła Dobosz, Katarzyna Gańska

Mały matematyk - Olga Kosakowska, Maria Jaszuk

Ponadto:

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej "Czyste Powietrze Wokół Nas"

Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

"Akademia Aquafresh" - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach realizacji programu dzieci 3-6 letnie myją w przedszkolu ząbki.


Inne

W swojej pracy wykorzystujemy również elementy programów takich jak: w zakresie edukacji matematycznej - „Dziecięca matematyka”, który został opracowany przez prof. dr hab. E. Gruszczyk - Kolczyńską i mgr E.Zielińską. Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Startu (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

Poprawiony: czwartek, 31 października 2019 13:37
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 228 gości 

Tylko dla pracowników