Email

 


Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 3 – 5 lat

na rok szkolny 2019/2020

w terminie: od 1 do 29 marca 2019r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku./zwalnia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

  • Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,

  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,

  • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy Przedszkolami.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5,00 zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.


Wniosek i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYPliki do pobrania (format PDF):

  • Zarządzenie Burmistrza Łęcznej pobierz
  • Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz
  • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej wraz z oświadczeniem dla rodziców/ opiekunów pobierz
  • Oświadczenie pobierz

Przedszkole to jest mały światek
dla dzieci do sześciu latek.
Małe tutaj są stoliki,
małe krzesła,foteliki.
Bo tu wszystko jest maleńkie
tyci,tyci,tyciusieńkie…


Plac zabaw
Nasza placówka położona jest na terenie „Starego Miasta”. Przedszkole otacza  duży i zadbany ogród z barwnymi nasadzeniami, starymi i okazałymi drzewami, które są domem dla licznie zamieszkujących wiewiórek, jeży oraz różnych gatunków ptaków. Na terenie placu znajduje się także ogródek wraz ze szklarnią w której dzieci  uprawiają warzywa i owoce.
W naszym  ogrodzie znajdują się także dwa nowoczesne place zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Place zabaw są bogato wyposażone w różnorodne sprzęty. Plac zabaw jest miejscem nie tylko radosnych harców na świeżym powietrzu, ale także miejscem doświadczeń, eksperymentów oraz obserwacji bogatej fauny i flory.

Budynek
W parterowym wolnostojącym budynku, znajduje obecnie opiekę 125 dzieci od 3 do 5 lat w pięciu grupach. Dzieci mają do dyspozycji pięknie wyremontowane sale do zajęć, wyposażone w kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne, pianino i instrumenty muzyczne. Każda z grup ma dostęp do własnej łazienki, a dzieci najmłodsze mają do dyspozycji własny ogrodzony przylegający do sali plac zabaw. W przedszkolu znajduje się także profesjonalna sala do prowadzenia terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

Wyżywienie
Prowadzimy własną kuchnię, dzięki czemu możemy zapewnić dzieciom odpowiednie wyżywienie. Bardzo dużą wagę przykładamy, aby posiłki były pyszne i pożywne, a dieta zdrowa i różnorodna.

Kadra
Dysponujemy profesjonalną doświadczoną kadrą z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie kształcenia specjalnego, terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej. W celu zapewnienia dzieciom specjalistycznej opieki nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje.

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego

zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawową programową określoną przez MEN

2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci

2 razy w tygodniu rytmika dla wszystkich dzieci

1 raz w tygodniu zajęcia logopedyczne – indywidualne oraz grupowe

1 raz w tygodniu zajęcia z psychologiem - indywidualne oraz grupowe

2 razy w tygodniu zajęcia z religii dla dzieci 5-letnich (warunkiem uczestnictwa jest deklaracja rodziców)

zajęcia rewalidacyjne w ramach przedszkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1 raz w tygodniu wypożyczanie dzieciom książek przez panią bibliotekarkę

codzienne czytanie dzieciom książek w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą

zajęcia przyrodnicze i doświadczalne prowadzone przy pomocy profesjonalnych sprzętów takich jak: lupy, mikroskopy, preparaty, lornetki i inne

zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą

zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne

zajęcia plastyczno-konstrukcyjne

zajęcia umuzykalniające

zajęcia ruchowe i gimnastyczne przy użyciu szarf, ławeczek, obręczy, woreczków, tuneli, piłek i innych

gry i zabawy w terenie

zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

spotkania z ciekawymi ludźmi policjantem, strażakiem, leśnikiem itp.

spotkania z rodzicami „Rodzic ekspert”

teatrzyki, warsztaty teatralne

wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, wyjazdy kulturalne – kino, teatr,

cykliczne zajęcia logopedyczne z logopedą z PPP w Łęcznej pt. "Razem ćwiczymy buzię na wesoło"

Ponadto realizujemy

Programy własne:

Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej

Program profilaktyki logopedycznej - "Mówię wyraźnie"

Program edukacji zdrowotnej - "Lepiej zapobiegać niż leczyć"

Programy Ogólnopolskie "Czyste Powietrze Wokół Nas",
"Akademia Aquafresh", „Dzieciństwo bez próchnicy”

Projekty:

„Eco-przedszkolaki”,   „Dbamy o przyrodę - uczymy się poprzez działanie i zabawę"
-  projekt działań ekologicznych,

„Mój dom bez alkoholu” - projekt profilaktyczny

Uroczystości przedszkolne:

Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka

Dzień Pluszowego Misia

Andrzejki

Spotkanie z Mikołajem

Jasełka

Bal Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Kota

Powitanie Wiosny

Dzień Mamy i Taty

Dzień Dziecka

Pożegnanie Przedszkola

Przedszkole organizuje również:

konkursy, przeglądy, festyny, pikniki,

zajęcia taneczne w zespole „Jedyneczki”

Międzyprzedszkolny przegląd poezji „W krainie dziecięcej fantazji”,
Quiz Ekologiczny, Konkurs wiedzy o zdrowiu

przedstawienia teatralne organizowane przez grupy teatralne
„Nauczyciele-dzieciom”, „Rodzice- Dzieciom”

Rodzicom zapewniamy:

możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania
różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki

pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych

prelekcje, warsztaty z psychologiem i pedagogiem z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

zajęcia i zabawy integracyjne

bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka podczas konsultacji

zebrania ogólne i grupowe

Serdecznie zapraszamy!

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH
Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 22:47
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 136 gości 

Tylko dla pracowników