Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Zajęcia z pedagogiem specjalnym w naszym przedszkolu prowadzi mgr Karolina Modrzyńska, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacji oligofrenopedagogika oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalizacji surdopedagogika z terapią pedagogiczną.

Praca pedagoga specjalnego najczęściej skupia się wokół dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami. Zadaniem pedagoga specjalnego jest wszechstronne wspomaganie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego zarówno w środowisku rówieśniczym, jakim jest jego grupa, jak również prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET).

Pedagog specjalny pracuje w grupie rówieśniczej, w której znajduje się dziecko oraz prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej - adekwatnie do jego potrzeb.

Terapia pedagogiczna prowadzona w przedszkolu skierowana jest przede wszystkim dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konsultacje dla Rodziców: wtorek 8:30-9:00

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 Magnetyczne kształty środa, 14 listopada 2018 560
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 223 gości 

Tylko dla pracowników