Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu,
  • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.  

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog, pedagog specjalny. Ponadto w placówce zatrudniani są nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne, którzy wspomagają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, a także w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć specjalistycznych:korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.