Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Pedagog specjalny

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez pedagoga specjalnego dostosowywane są do indywidualnych możliwości i predyspozycji dzieci. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijaniem sprawności manualnej, a także wspomaganiem rozwoju emocjonalno - społecznego.

 

Celem zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka. W pracy terapeutycznej specjalista zawsze bazuje na mocnych stronach dziecka. 

Pozostałe zadania pedagoga specjalnego:

- współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup

- współpraca z zespołami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- wspieranie nauczycieli, wychowawców

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom

- współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami  m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

- przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

W razie pytań lub wątpliwości na temat

rozwoju Państwa dziecka zapraszamy do kontaktu.