Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Rewalidacja

Celem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków w umiejętnościach oraz wiadomościach dziecka, stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, rozwijanie systemu językowego,  stworzenie atmosfery akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa.

Zasady pracy:

 • Indywidualizacji czyli dostosowania zadań do możliwości psychofizycznych dziecka;
 • Zasada stopniowania trudności- wychodzimy od tego co dla dziecka jest znane i stopniowo rozszerzamy poziom trudności;
 • Zasada poglądowości- dajemy dziecku możliwość poznania świata za pomocą wszystkich zmysłów;
 • Zasada systematyczności;
 • Zasada trwałości wiedzy- wielokrotne powtarzanie nabytych wiadomości oraz umiejętności;

Metody pracy:

 • Metoda instrumentalna- wzmocnień pozytywnych.
 • Metoda uczenia się przez naśladownictwo.
 • Metoda oparta na słowie (opowiadania, opisy, pogadanki).
 • Metoda zabawy: manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne.
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami (R.F.Show).
 • Elementy Metody pracy M. Montessori- „Pomóż zrobić mi to samemu”.
 • Elementy metody W. Sherborne, czyli Metoda Ruchu Rozwijającego.
 • Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Elementy terapii behawioralnej
 • Terapia ręki
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

W razie pytań lub wątpliwości na temat rozwoju Państwa dziecka zapraszam do kontaktu

Olga Kosakowska - olga.kosakowska2018@gmail.com