Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Projekt profilaktyki antyalkoholowej - "Szczęśliwa rodzina - mówimy NIE uzależnieniom" 2022/2023

ROJEKT PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ „SZCZĘŚLIWA RODZINA - MÓWIMY NIE UZALEŻNIENIOM ” ma na celu:

 • Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń towarzyszących zachowaniom ryzykownym, wskazywanie sposobów radzenia sobie z nimi oraz rozwijanie kompetencji pozwalających na dokonywanie właściwych wyborów życiowych i szczęśliwe życie bez sięgania po środki i przedmioty uzależniające.
   
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami, agresją i emocjami. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych.
   
 • Korzyści płynące z ,,Jogi śmiechu” dotyczą sfery ducha i służą osobistemu rozwojowi. Śmiech ma szeroki wachlarz właściwości terapeutycznych - skutecznie redukuje stres, pozwala wyrzucić z siebie tłumione emocje, zwiększa poziom energii i motywacji do działania, podnosi nastrój. Trening uczy bezwarunkowej radości.
   
 • Wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę na temat przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń;
   
 • Podnoszenie świadomości dzieci i rodziców na temat negatywnych konsekwencji z używania środków masowego przekazu oraz substancji psychoaktywnych ( w tym alkoholu);
   
 • Ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci wraz z rodzicami;
   
 • Wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki oraz innych zachowań ryzykownych.
   
 • Zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne mają na celu kształtowanie i budowanie silnego środowiska wychowawczego (dom - przedszkole) oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności za wychowanie dzieci, a także stworzenie im prawidłowych warunków do rozwoju i dawanie pozytywnych wzorców do naśladowania w życiu. Ponadto naszym celem jest wytworzenie atmosfery dającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ciepła i radości poprzez bliski kontakt ze swoimi rodzicami. 

DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:

1.Realizacja programu ,,Przyjaciele Zippiego”- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z nimi. Program zachęca również do współpracy  i pomagania innym dzieciom. Zajęcia będą realizowane  w trzech grupach dzieci 5 - letnich.

 

2.,,Stop uzależnieniom”- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łęcznej.

Celem konkursu jest:

- Propagowanie profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia; 

- Podnoszenie świadomości dzieci i rodziców na temat negatywnych konsekwencji z używania środków masowego przekazu oraz substancji psychoaktywnych  (w tym alkoholu).

- Promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich. 

- Zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych. 

- Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i uzdolnień plastycznych u dzieci.

 

3.,,Strażnicy uśmiechu” - szkolenie dla dwóch nauczycieli z programu profilaktyczno - wychowawczego dla dzieci w wieku od  5 – 10 lat.  

Celem szkolenia jest: 

- Wspomaganie rozwoju samoświadomości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy o sobie i o innych.

- Kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno - emocjonalnych.

- Radzenie sobie z trudnymi oraz nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami.

- Umacnianie zaufania do siebie i do innych.

 

4.,,Szczęśliwa rodzina - mówimy nie uzależnieniom” - konferencja dla rodziców i przedstawicieli placówek oświatowych powiatu łęczyńskiego.  

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury w Łęcznej. W ramach konferencji uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne w formie broszury. Imienne certyfikaty uczestnictwa w konferencji zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Celem konferencji jest wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę na temat:

- przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń.

 

5.,,Joga śmiechu”czyli terapia śmiechem – cykl warsztatów dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łęcznej.

Celem warsztatów jest: 

- Poznanie alternatywnej metody panowania nad emocjami. 

- Budowanie pozytywnego nastawienia do życia. 

- Pozytywny wpływ śmiechu na fizyczną kondycję, samopoczucie i odporność organizmu. 

- Pogłębianie kompetencji społecznych. 

- Ukazanie rodzicom alternatywnych  form spędzania wolnego czasu z dzieckiem.