Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Z kulturą mi do twarzy

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 realizowany jest po raz pierwszy w naszym przedszkolu,  w grupie Krasnoludki.

Autorką projektu jest  Paulina Marcysiak nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;

pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;

pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;

pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Termin realizacji projektu: 3 października 2022r. – 23 czerwca 2023r.

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej :

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Projekt „Z kulturą mi do twarzy” składa się z IV modułów:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Koordynatorem  projektu „Z kulturą mi do twarzy” w przedszkolu  jest p. Agnieszka Dubaj.

ZAŁĄCZNIKI: