Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Projekt "Alkohol - nie chcemy go w domu" - 2020/2021

PROJEKT PROFILAKTYCZNY ,,ALKOHOL – NIE CHCEMY GO W DOMU”

 ma na celu:

 • Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń towarzyszących zachowaniom ryzykownym, wskazywanie sposobów radzenia sobie z nimi oraz rozwijanie kompetencji pozwalających na dokonywanie właściwych wyborów życiowych i szczęśliwe życie bez sięgania po środki uzależniające.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami, agresją  i emocjami.
 • Wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych zachowań ryzykownych.
 • Nabycie wiedzy diagnostycznej przez nauczycieli oraz zapoznanie z metodami pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem FAS, FAE
  (płodowy zespół alkoholowy).
 • Ukazanie rodzicom alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem.
 • Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
 • Zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych.

 

DZIAŁANIA  DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

 

 • Program ,,Przyjaciele Zippiego”- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z nimi. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom. Zajęcia będą realizowane  w dwóch grupach dzieci 5- letnich.
 • Szkolenie dla nauczycieli z programu „Spotkanie z Leonem”. Program obejmuje cykl zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony dla dzieci w wieku 5 lat.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz zdobycie wiedzy na temat agresji dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań.
 • Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistę ds. profilaktyki uzależnień na temat ,,Współczesne zniewolenia- stare i nowe uzależnienia”.

Celem warsztatów jest:

 • Wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych zachowań ryzykownych.
 • Rozwijanie świadomości rodziców o negatywnych skutkach uzależnień np. nadużywanie alkohol.
 • Rada szkoleniowa dla Kadry Pedagogicznej  „Dziecko z FAS i FAE w edukacji przedszkolnej”.

Szkolenie odbyło by się na trenie placówki i w ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne w formie broszury oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Udział nauczycieli w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z zespołem FAS oraz FAE.

Celem szkolenia jest:  wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat:

 • przyczyn, cech i objawów płodowego zespołu alkoholowego;
 • rozpoznawania specyficznych trudności psychospołecznych dziecka i otoczenia;
 • strategie wspierania dziecka w obszarze edukacyjno- wychowawczym;
 • Przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej ,,Cukierki”  dla dzieci w wykonaniu rodziców i nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 1.

Celem jest:

 • Zaangażowanie rodziców w działania profilaktyczne;
 • Przybliżenie dzieciom informacji na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem  alkoholu oraz innych środków uzależniających;
 • ,,Alkohol- nie chcemy go w domu”- konkurs plastyczny (plakat)  dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola nr 1.

Celem konkursu jest:

 • Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych;
 • Zainspirowanie kreatywności dzieci w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.