Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Projekt profilaktyki antyalkoholowej "Żyj zdrowo - bez alkoholu" 2021/2022

PROJEKT PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ

,,ŻYJ ZDROWO - BEZ ALKOHOLU" MA NA CELU:
 

 • Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń towarzyszących zachowaniom ryzykownym, wskazywanie sposobów radzenia sobie z nimi oraz rozwijanie kompetencji pozwalających na dokonywanie właściwych wyborów życiowych  i szczęśliwe życie bez sięgania po środki uzależniające.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami, agresją i emocjami.
 • Wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych zachowań ryzykownych.
 • Nabycie wiedzy diagnostycznej przez nauczycieli oraz zapoznanie z metodami pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem FAS, FAE ( płodowy zespół alkoholowy).
 • Ukazanie rodzicom alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem.
 • Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
 • Zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne mają na celu kształtowanie i budowanie silnego środowiska wychowawczego (dom- przedszkole) oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności za wychowanie dzieci, a także stworzenie im prawidłowych warunków do rozwoju i dawanie pozytywnych wzorców do naśladowania w życiu. Ponadto naszym celem jest wytworzenie atmosfery dającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ciepła i radości poprzez bliski kontakt ze swoimi rodzicami.

 

DZIAŁANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

 

 

1.Szkolenie dla nauczycieli z programu ,,Przyjaciele Zippiego”- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z nimi. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach dzieci 5 - letnich.

 

2. Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistę ds. profilaktyki uzależnień na temat ,,Dziecko z FAS i FAE- w trosce o zdrowie dziecka”.

Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie rodziców z tematyką płodowego Zespołu Alkoholowego;
 • rozwijanie świadomości rodziców o negatywnych skutkach spożywania alkoholu;
 • uwrażliwienie na szkodliwość spożywania alkoholu w okresie ciąży;
 • przedstawienie specyficznych problemów szkolnych dzieci z FAS;

3. Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli przedszkoli i szkół powiatu łęczyńskiego „Dziecko z FAS i FAE w edukacji przedszkolnej i szkolnej”- rozpoznawanie, diagnozowanie, terapia.

Konferencja odbyła by się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta lub Centrum Kultury w Łęcznej. W ramach konferencji uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne w formie broszury oraz imienne certyfikaty uczestnictwa w konferencji zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Udział nauczycieli w konferencji pozwoli na zdobycie wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z zespołem FAS oraz FAE w placówce przedszkolnej oraz szkolnej.

Celem konferencji jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat:

 • przyczyn, cech i objawów płodowego zespołu alkoholowego;
 • rozpoznawania specyficznych trudności psychospołecznych dziecka i otoczenia;
 • strategii wspierania dziecka w obszarze edukacyjno - wychowawczym;

4. ,,Żyj zdrowo - bez alkoholu ”- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola nr 1.

Celem konkursu jest:

 • promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz kształtowanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez prace plastyczne;
 • ukazanie rodzicom alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu  z dzieckiem;
 • zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych;