Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Wesołe paluszki - zabawy z językiem migowym

Okres przedszkolny jest dla dziecka czasem doświadczania i poznawania otaczającego świata. Poprzez odpowiednią stymulację i dostarczanie odpowiednich bodźców u dziecka kształtują się czynności umysłowe niezbędne do zdobywania wiedzy. Aby odpowiednio kierować procesem nauczania, należy mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym  przyswajają wiedzę. Uczenie się języka migowego przez dzieci wpływa na rozwój motoryki małej i dużej, wspomaga kreatywne myślenie, zapamiętywanie i logiczne myślenie, rozwija koordynację wzrokowo- ruchową, poszerza horyzonty, buduje pewność siebie oraz pozwala poznać nowy język obcy. Dzięki nauce języka migowego rozwijamy też u dzieci wrażliwość w stosunku do osób niepełnosprawnych- w tym przypadku osób niesłyszących i słabosłyszących. Dzieci poznają też kulturę Głuchych- podstawowe informacje na temat spostrzegania świata, alfabet i podstawowe gesty.

W Polsce funkcjonują dwa języki migowe:

  • Polski Język Migowy (PJM) - jest naturalnym językiem osób niesłyszących. Posiada inną strukturę gramatyczną od języka polskiego. Jest pierwszym językiem dzieci, których obydwoje rodzice są niesłyszący.
  • System Językowo-Migowy (SJM) - jest systemem, stworzonym przez osoby słyszące, w celu ułatwienia porozumiewania się z Głuchymi. Jest sztucznym tworem, opartym na połączeniu elementów języka polskiego i Polskiego Języka Migowego, dlatego też bazuje na gramatyce języka polskiego.

Dzięki wprowadzeniu „Wesołych paluszków” przedszkolaki będą czynnie uczestniczyć w szeregu działań (zabawa, filmiki pokazowe, obrazki tematyczne). Innowację tą charakteryzuje to, że to dziecko odgrywa czynną rolę w realizacji określonych zadań, jest aktywne i ma możliwość doświadczania, poszukiwania i wnioskowania. Sposoby działania zawarte w programie pomogą pogłębić zainteresowanie tematem, pozwolą przyswajać bez trudu nową wiedzę i umiejętności, a także rozwijać własne pomysły. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych działań stworzymy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę oraz otworzenia się na potrzeby ludzi niepełnosprawnych.

Innowacja „Wesołe paluszki” opiera się na zabawie, praktycznym działaniu i eksperymentach. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzone w zależności od możliwości i zainteresowań dzieci.

Tematyka zajęć miesięcznych jest oparta na tematach bliskich dzieciom - witanie się i żegnanie, gesty grzecznościowe, pory roku,  święta, miesiące itp.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-5 lat i odbywać się będą w danej grupie przynajmniej raz w miesiącu.

"Wesołe paluszki- zabawy z językiem migowym"- Joanna Grymuza